Kinofest Mobile Logo

1. PLAYING THE PIANO, Yi-Chien Chen (3'20"/Taiwan)

2. AKAIITO, Asako Okino (3'/Japonia)

3. OASIS, Sacha Goedegebure (5'/Singapore)

4. AFRO CRAB, Chen, Liang-Yu (4'/Taiwan)

5. BLACK LONG SKIRT, Hoji Tsuchiya (9'/Japonia)

6. THE BIG CAT, YiZhen Hong (7’31”/Taiwan)

7. THE GIFT, Suraj S (9'/India)

8. DIVINE INTERVENTION, Yen Chi Tseng (3'23"/Taiwan)

9. MORNING DEW, Ayako Kato (3'14"/Japonia)

10. HULULU HONGLONGLONG HUALALA, Ray Lei (5'38"/China)

11. ME, MY WIFE AND OUR COW, Azadeh Moezzi (7'10"/Iran)

12. JEFF CAME FROM THE PARCEL, Chang, Wei-Ting (3'34"/Taiwan)

13. SWAGMAN, Huang Hong Zhi (12'/Taiwan)

14. SPAY CAT AND THE PAPER CHASE, Darren Lim, Fung Chun Hong, Derwin Silamaya Suhali, Soh Yu Xian (6'/Singapore)

15. THE ESCAPE, Andre Surya (3'/Indonezia)

16. REMINDED OF MY WEIGHT, Choo bin yong (4'31"/Singapore)

17. SWITCH MAN, Hsun-Chun Chuang (3’39”/Taiwan)

18. THE LIGHT, Yuta Sukegawa (7’14”/Japonia)

19. GASHPON KOU-LOU, Wei Yuan Chen (5’12”/Taiwan)

105 minute

Pin It