Kinofest Mobile Logo


1.The Silver Lining, LU,CHANG-XI (4'23" / Taiwan)


2.Creature from the lake, Renata ANTUNEZ, Alexis BÉDUÉ, Léa BRESCIANI, Amandine CANVILLE, Maria CASTRO RODRIGUEZ, Logan CLUBER, Nicolas GRANGEAUD, Capucine RAHMOUN-SWIERCZYNSKI, Victor ROUXEL, Orianne SICCARDI, Mallaury SIMOES(5'10" /France)


3.Shall We Hang Out?, CHEN,NI-QIAN (4'53" /Taiwan)


4.Plage interdite, Rodrigo SOUSA (3'33" /France)


5.Farewell Galaxy, Hiroshi Murakami (20'55" / Japan)


6.GROW, Febby Yauwanita (2'26" / Singapore)


7.Aesthesis, Hugo de Magalhaes, Evéra Chapel, Gabriel Richaud, Aubin Kubiak, Louison Franque, Mélissa Evrard-Nadaud (3'57" / France)


8.Busy Screen, Shu, Bao-Xuan (2' /Taiwan)                                         


9.City of Memories, Signe TVEITAN (5'46" /France)


10.Wanna Play, ZHUANG,ZHI-YUN (4'47" /Taiwan)


11.Light Up, WANG,JUN-WEN (6'44" / Taiwan)


12.SIGNAL, YAO,QING-WEN (7'30" / Taiwan)


13.Rest, YAO,XU,YA-TING (5'45" / Taiwan)